Papirets økologiske cyklus

Fra råmateriale til forarbejdning og genbrug indgår fremstilling af pap i en økologisk cyklus. Faktisk består pap ofte af op mod 80% genanvendt fiber og kun 20% jomfrufiber, hovedsageligt hentet fra nåletræ eller bredblads-skove, der er dyrket og forvaltet af papirindustrien. Jomfrufibre er bionedbrydelige og 100% genanvendelige, mens allerede genanvendt pap oftest er for nedbrudt til at blive genanvendt til pap.

Er papirproduktion årsag til skovrydning?

Nej, men vi møder ofte antagelsen om, at papirproduktion er en årsag til skovrydning. Tværtimod ses der i skove forvaltet af papirindustrien en netto-stigning i masse, hvilket bidrager til at reducere drivhuseffekten. Det vil sige, at der benyttes mindre jomfrufiber, end der produceres.

De skove i de nordlige regioner, der kontrolleres af papirindustrien, beløber sig til et område på 100 milliarder kubikmeter, udvides med en hastighed på 1,3 milliarder kubikmeter pr. år. Set mod en udnyttelse på ca. 600 millioner kubikmeter årligt overstiger tilvæksten altså logningen med over 50%.

Fælder papirindustrien regnskoven?

Nej, ødelæggelsen af ​​den tropiske skov kan ikke tilskrives papirindustrien. Faktisk er fiberen, man kan producere fra tropiske træer ikke særlig velegnet til fremstilling af papir og pap.